Menü Kapat

RAY KONUMLANDIRMA

DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK

Ana alüminyum kiriş ve sütunları çelik ile değiştirerek ana yapılarda değişiklik yapılmasına izin verir.

ORTA DİKME EKSİLTME

İsteğe bağlı sistem değişikliklerini gerçekleştirerek orta dikmeleri çıkarmak için bir esneklik sağlar.

DİKME POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ

Dikmeler, Projenin yapısal ihtiyaçlarına göre 50 cm’ye kadar kayma yeteneğine sahiptir.